BinSys ERP - specifikacije modula 

 

Tranzit (cross-docking)

 

Modul je namijenjen praćenju i fakturiranju tranzitnog prometa i za druga fakturiranja po sličnim osnovama za koje nije potrebno vođenje zaliha.

Može biti povezan s i aplikacijom za financijsko konjigovodstvo (ako je ista instalirana), te sa sustavima pohrane dokumentacije i interne pošte.

 

Specifičnosti
Promet robom bez internog skladištenja, ulaz i izlaz u jednoj stavci. Tuzemni promet, uvoz, izvoz, provoz. Moguća je obrada s ad-hoc kalkulacijom po pojedinom poslu ili po unaprijed pripremljenim kalkulacijama kronološki povezanim s cjenovnim grupama kojima u određenom razdoblju pripadaju pojedini kupci u skladu s evidencijom ugovora. Kao i kod ostalih modula BinSys sustava moguće je koristiti sučelje na drugom jeziku (na pr. slovenskom).

Unos podataka
Fakture, specifikacija i razdioba zavisnih troškova, carinske izjave, marža i rabati, stavke prometa s tranzitnom kalkulacijom, tranzitni obračun. Mogućnost zadavanja elemenata kalkulacije u postocima ili iznosima. Predefinirane napomene na fakturama. Fiskalizacija (interna i eksterna). Zadavanje sheme knjiženja i knjiženje faktura u financijsko knjigovodstvo. Mogućnost proizvoljnog arhiviranja privitaka uz svaki račun.

Pregled podataka
Fakture, stavke prometa s proizvoljnim odabirom i sortiranjem. Uvid u financijska salda i financijske kartice partnera, otvorene stavke partnera, itd.

Izvještaji
Promet artikala, promet s partnerima, realizacija i porezi, PDV po fakturama, PDV po stavkama, tranzitni obračuni i taksa, carina (zav.troškovi), otvorene stavke, kašnjenje plaćanja, UCF i fakt. vrijednost, fakturirani promet po mjesecima, realizacija specifične vrste robe (definicija grupe artikala za izvještaj), realizacija po kupcima za grupu artikala (definicija grupa artikala za izvještaj), rekapitulacija FV, ZavTr Taksa; Troškovi, NV in PV po artiklima u razdoblju.

Analize
Crosstab i pivot analize fakturiranog prometa. Različite rekapitulacije s grafikonima.

Šifrarnici
Partneri, ugovori (s ugrađenom mogućnošću arhiviranja proizvoljnih privitaka u ECM), pripadnost cjenovnim grupama, mjesta troška, radnici, artikli, tarife, predefinirani komentari na fakturama, obračunska i porezna razdoblja s mogućnošću zaključavanja, države, tečajne liste (s automatskim ažuriranjem), fiskalizacijski šifrarnici, itd...