BinSys ERP - specifikacije modula 

 

Projekti, zadaci i aktivnosti

 

Modul je namijenjen praćenju projekata i zadataka te praćenju izvršenja istih kroz faze izvršenja (statuse) kao i za evidenciju obavljenih aktivnosti i utroška vremena i sredstava.

Specifičnosti
BinSys implementacija ne uvodi posebnu razliku između projekata i zadataka. Umjesto toga, kao puno fleksibilnije rješenje, podržana je neograničena hijerarhijska organizacija projekata i zadataka. Svaki složeni projekt može biti rastavljen na više manjih projekata ili zadataka, a svaki zadatak na još jednostavnije zadatke. Stvar je zadavatelja da ocijeni složenost posla i prema tome ga označi kao projekt ili kao jednostavni zadatak.

Varijante
Aplikacija je raspoloživa u varijanti nezavisnog modula za praćenje projekata, zadataka i aktivnosti, ali također je i integrirana u sve BinSys module te je uvijek dostupna iz "Sistem" izbornika i iz alatne trake sustava.

Pregledi i odabir podataka
Ugrađene su različite opcije za odabir podataka za prikaz (moji zadaci, osobni... ) u kombinaciji s jednim od desetak mogućih statusa (faza) izvršenja. Moguće je praćenje statusa zadataka koje ste zadali drugima. Pretraživanje je moguće po razdoblju, po posebnim podacima (partner, MT, dokument) i kao "full text search" po tekstualnim podacima.

Delegiranje
Primatelj zadatka (zadužena osoba) zadatak može i delegirati nekom drugom izvršitelju, pri čemu polazni zadatak prelazi u stanje čekanja.

Privitci i komentari
Na svim nivoima hijerarhije moguće je dodavanje privitaka (koji su raspoloživi i kroz BinSys ECM), te komentiranje posla u stilu mini-foruma. Korisnici se mogu pretplatiti (followers) na automatsko primanje poruka s novim komentarima putem BinSys sustava interne pošte.

Aktivnosti
Aktivnosti se mogu evidentirati na svim nivoima hijerarhije projekata i zadataka, neovisno o tome da li postoje i zadani elementi (projekti ili zadaci) nižeg nivoa.

Izvještaji i analize
Izvještaji, rang liste i grafikoni o projektima, zadacima ili aktivnostima u nekom razdoblju, po statusu projekata ili zadataka, vrstama aktivnosti ili po zaduženim radnicima, s prikazom broja slučajeva, utrošenih sati i sredstava. Cross-tab i Pivot analize izvadaka iz popisa projekata, zadataka ili aktivnosti.