BinSys ERP - specifikacije modula 

 

Putni nalozi, loko vožnje i terenski rad

 

Modul je namijenjen evidentiranju i obračunu putnih naloga, loko vožnje i terenskog rada.

Ugrađene su opcije planiranja, izdavanja, obračuna, isplate i knjiženja putnih naloga, zadavanja, obračuna, isplate i knjiženja loko vožnji; zadavanja i obračuna terenskog rada. Ugrađene su razne opcije rekapitulacija, grafikoni i statističke analize. Program sadrži šifrarnike radnika/putnika, voznog parka, predefiniranih relacija, praznika, razne poveznice na internet sadržaj i sl. Ugrađeno je formiranje JOPPD obrazaca sa slanjem u PU i knjiženje u financijsko knjigovodstvo.

 

Putni nalozi
Planiranje i zadavanje putnih naloga (posebna prilagodba obrasca za upis za male i velike ekrane, kontrola na dane praznika), jedan putnik, više putnika na istom putu, ponavljanje jednog ili više putnih naloga, zadavanje pretpostavljenih podataka za upis, detaljne specifikacije ino dnevnica, evidentiranje akontacija. Cestovne udaljenosti, linkovi na HAK planer i dr., evidencija obavljenih puteva, evidencija redovnih i izvanrednih troškova na službenom putu, obračuni putnih naloga. Izvještaji po razdoblju, po putnicima, kumulativni, rekapitulacije, specifikacije troškova. Formiranje JOPPD obrazaca (izravno plaćeni i refundirani troškovi), transfer u PU. Zadavanje sheme knjiženja i knjiženje putnih naloga u financijsko knjigovodstvo.

Loko vožnje
Zadavanje loko vožnji (kontrola na zadane putne naloge i na dane praznika), evidencija obavljenih loko vožnji, mjesečni, parcijalni i naknadni obračuni loko vožnji. Mogućnost evidentiranja obračuna i bez upisa detaljne specifikacije vožnji. Izvještaji po razdoblju, po radnicima, kumulativni, rekapitulacije. Formiranje JOPPD obrazaca, transfer u PU. Zadavanje sheme knjiženja i knjiženje loko vožnji u financijsko knjigovodstvo.

Terenski rad
Planiranje terenskog rada, evidentiranje trajanja, prijevoza, akontacija, evidentiranje izbivanja, obračun troškova.

Statistika
Pivot tablice putnih naloga i loko vožnji za proizvoljnu detaljnu analizu, grafikoni po mjesecima/radnicima, zbrojne rekapitulacije putnih naloga i loko vožnji.

Šifrarnici
Radnici/putnici (automatsko preuzimanje prema kadrovskoj evidenciji i/ili financijskom šifrarniku), vozni park (službena i osobna vozila, najčešći korisnici) praćenje stanja brojila, trošak goriva, države, dnevnice po državama, praznici po državama, česte relacije, vrste prijevoza, vrste troškova na putu, tečajne liste (s automatskim ažuriranjem), JOPPD šifrarnici, itd...