BinSys ERP - specifikacije modula 

 

Materijalno knjigovodstvo

 

Modul je namijenjen vođenju analitičkog materijalnog knjigovodstva. Vode se evidencije sredstava, opreme i materijala koja se u trgovačkim društvima uobičajeno vodi na knjigovodstvenom razredu 3 (na pr. sitni inventar, HTZ oprema, materijal za čišćenje, tehnički materijal, autogume itd...).

Ugrađena je mogućnost vođenja velikog broja odvojenih grupa artikala, pri čemu svaka grupa ima svoje šifrarnike artikala, svoja skladišta, svoje dokumente i izvještaje, uz istovremeno razduživanje skladišta i zaduživanje korisnika sredstava (jednom stavkom) te mogućnost raspoređivanja u upotrebu odmah prilikom upisa primke, uz razradu zaduženja na mjesta troška, lokacije i radnike. Podržane su metode prosječne cijene i više varijanti FIFO metode. Kroz opciju "Na dan" svi pregledi, liste i izvještaji dostupni su sa stanjem na bilo koji protekli datum u godini. Ugrađene su razne opcije pregleda kartica zaliha i kartica upotrebe, pregledi prometa, razni izvještaji, rang liste, cross-tab i pivot analize, grafikoni, inventure zaliha i upotrebe (trenutne i na dan), labeliranje artikala, razne opcije održavanja (rekalkulacije, premještaji radnika, promjene šifara...) itd. Podržano je knjiženje u financijsko knjigovodstvo i transfer podataka u centralni DWH sustav.

 

Specifičnosti
Mogućnost izbora metode vođenja zaliha: metoda prosječne cijene, metoda prosječne cijene s nivelacijom na zadnju nabavnu cijenu, FIFO-R (s dozvoljenim upisom ulaza na raniji datum, ali s razduženjem po redoslijedu upisa stavke), FIFO-D (isto, ali s razduženjem na datum stavke), FIFO-X (nedozvoljeni upis ulaza s ranijim datumom). Svaka grupa materijala može koristiti različitu metodu vrijednosnog zaduženja.

Unos podataka
Skladišni dokumenti: primka - ulaz na skladište, izdatnica - izdavanje u mjesto troška, unos početnog stanja na skladištu, zapisnici, inventurne i druge razlike (otpis, kalo, lom...). Na skladišnoj primci moguće je odmah pri zaprimanju robe odrediti mjesto upotrebe i automatski generirati dokument stavljanja u upotrebu. Dokumenti mjesta troška: (mjesto troška zadužuje se automatski skladišnom izdatnicom, a razdužuje povratnicom na skladište), unos početnog stanja na MT, zapisnici i ostale razlike na MT. Moguće je generirati storno dokument na osnovi dokumenta po izboru. Raspoloživo je štampanje pojedinačnih ili svih označenih dokumenata. Ugrađena je opcija štampanja barkod labela za označavanje artikala (Zweck 6009).

Pregled podataka
Kartice skladišta, kartice zaduženja mjesta troška, zaduženja po MT, zaduženja po lokacijama, zaduženja po radnicima. Pregled ukupne datoteke prometa s mogućnošću zadavanja proizvoljnog uvjeta za odabir stavaka.

Izvještaji - skladište
Štampanje skladišnih kartica, izvještaj o prometu, rekapitulacija prometa, Set CrystalReports izvještaja, Trošak nabave po mjesecima, kretanje vrijednosti zaliha po mjesecima, rekapitulacija izdavanja sredstava u upotrebu.

Izvještaji - mjesta troška
Zaduženja po MT (kartice), izvadak iz prometa po MT, stanje i saldo po artiklima i MT, rekapitulacije po opisu zaduženja, izvještaj ukupnog stanja grupe materijala u upotrebi, raspored po lokacijama i zaduženim osobama, zaduženje po radnicima, stanje po MT za jedan artikl, lista za rashod (HTZ), trošak zaduživanja po mjesecima, kretanje vrijednosti zaduženja po mjesecima. Rang liste: utrošak sredstava po MT, utrošak sredstava po artiklima.

Obrade
Inventure skladišta: inventurna lista prema trenutnom stanju, izračun (knjigovodstvenog) stanja zalihe na dan inventure, štampanje inventurne liste sa stanjem na dan, štampanje liste popisa, pregled i evidentiranje razlika. Inventure mjesta troška: obična inventurna lista, inventurna lista po radnicima, izračun (knjigovodstvenog) stanja upotrebe na dan inventure, štampanje inventurne liste sa stanjem na dan, inventurne liste po zaduženoj osobi. Zadavanje sheme knjiženja i knjiženje prometa u financijsko knjigovodstvo. Ažuriranje podataka u centralnom DWH sustavu.

Na dan
Kroz opciju "Na dan" svi pregledi, liste i izvještaji u programu dostupni su sa stanjem na bilo koji protekli datum u godini.

Analiza
Cross-tab i pivot analiza stanja zaduženja.

Šifrarnici
Grupe materijala (s definicijom konta, dwh grupe, broja decimala za količine, broja decimala za cijene, nivoa praćenja upotrebe (MT/lokacija/radnik) i određenjem metode vijednosnog praćenja zalihe), artikli (opcionalno praćenje roka trajanja), skladišta, mjesta troška, lokacije, objekti, timovi, vozila, radnici, partneri, vrste dokumenata, obračunska i porezna razdoblja...

Pomoćni programi
Provjera konzistencije podataka, nalog za premještaj artikla MT1->MT2, sotriranje po datumu dokumenta, kronološka rekalkulacija cijena, premještaj na drugo skladište, premještaj radnika na drugo MT, promjena šifre artikla, promjena šifre radnika, promjena šifre skladišta ili MT, prijenos početnog stanja...

Alternativni moduli
U ponudi je i jednostavnija varijanta ovog modula ("K3" BinSys modul) s jednostavnim unosom podataka baziranim na unosu pojedinačnih stavaka.