BinSys ERP - specifikacije modula 

 

Proizvodnja i sklapanje

 

Modul je namijenjen praćenju proizvodnje.

Uključuje proizvodnju u smislu:

• proizvodnje gotovih proizvoda iz sirovina (na pr. kemijska proizvodnja)

• proizvodnje mehaničkih, elektroničkih i sl. proizvoda

• proizvodnje poluproizvoda za gornje proizvodnje

• formiranja "paketa" artikala koji se prodaju kao jedna cjelina

 

 

Program se u pravilu isporučuje integriran s pripadnim modulom za robno knjigovodstvo. Može biti povezan i s modulom za financijsko konjigovodstvo (ako je isti instaliran), te sa sustavima pohrane dokumentacije i interne pošte.

 

 

Proizvodnja Nalozi za proizvodnju, generiranje naloga iz komercijale, fiksni i ad-hoc normativi/sastavnice, uvid u tijek proizvodnje po stavkama, generiranje radnih naloga izborom stavaka. Radni nalozi, potrebe za sirovinama, rezervacije sirovina, skladišne izdatnice, materijalne izdatnice (cjelovite/djelomične), skladišne predatnice, materijalne predatnice. Obračuni/zaključci radnih naloga, obračun i raspodjela zavisnih troškova (evidencija utroška rada po radnicima, ostali troškovi), povrati sirovina, razduženje poluproizvoda, obračun tehnološkog otpada i škarta, obračun tehnološkog gubitka, reciklaža otpada, zaključak radnog naloga rekalkulacijom predatnica, zaključak obračunom razlike, zaključak obračunom scrap-a. Automatsko propagiranje statusa proizvedenih artikala na stavke polaznih dokumenata. Pregled svih proizvedenih komada, evidentiranje serijskih brojeva, evidentiranje LOT-ova (sljedivost), integrirano automatsko vaganje proizvoda...

Analiza Pivot tablice iz dnevnika prometa za proizvoljnu detaljnu analizu prometa, grafikoni, zbrojne rekapitulacije. Statistika dokumenata u razdoblju. NIPUM izvještaji s pretvornicima.