BinSys ERP - specifikacije modula 

 

Upravljanje dokumentima i drugim poslovnim sadržajima

 

Modul je namijenjen upravljanju dokumentima i drugim poslovnim sadržajima unutar poslovnih, pravnih i ostalih subjekata.

Sastoji se od:

  • sustava za hijerarhijsku organizaciju sadržaja (mape)
  • sustava za upravljanje sadržajima (kolaboracija, prava pristupa itd)
  • zajedničkog repozitorija digitalnog ili digitaliziranog sadržaja (dokumenata i sl.)


Moguće ga je, u skladu s potrebama, prilagoditi za rad s vrlo različitim sadržajima.

 

Specifičnosti
CM modul raspoloživ je kao samostalan, ali njegova visoka integriranost sa svim ostalim BinSys modulima bitno povećava funkcionalnost upravljanja sadržajima. Pristup ECM-u moguć je u svakoj BinSys aplikaciji i u svakoj situaciji (putem izbornika, putem ECM gumbića na alatnoj traci, putem arhiviranja bilo kojeg ispisa u sustavu ili putem spremanja privitaka uz dokumente, uz karton radnika, partnera, artikl i sl.).

Unos podataka
Kroz CM možete evidentirati podatke koje ćete upisati ručno ili možete pohraniti postojeće dokumente u nekom od podržanih formata (tekst, tablica, slika, video...). Dokumente je moguće učitati s diska, skanirati papirne dokumente (single/multipage TWAIN ili WIA sučelje s mogućnošću automatskog formiranja pretraživog pdf dokumenta OCR postupkom), učitati sadržaj e-pošte iz MS Outlook programa ili direktno pokrenuti unos novog tekst ili tabličnog dokumenta.

Podaci
Pohranjeni sadržaji su u BinSys CM-u organizirani u proizvoljnu hijerarhiju mapa. Mogu se premještati iz mape u mapu izreži/zalijepi operacijom, a brisani sadržaji pohranjuju se privremeno u "koš za smeće" s opcijom povrata. Omogućeno je praćenje neograničenog broja ranijih verzija istog dokumenta, check-in/check-out zaključavanje radi sprečavanja konflikata prilikom uređivanja sadržaja te zaključavanje/verificiranje sadržaja od strane ovlaštene osobe. Ugrađene su opcije za pretraživanje kombinacijom traženja po predefiniranim aspektima (posebno prilagođenim sadržaju koji se prati u BinSys ERP paketu), po slobodno definiranim kategorijama i (full text search) po ključnim riječima.

Prava pristupa
Prava pristupa za čitanje i/ili pisanje zadaju se po grupama korisnika granularno na nivou mape i pojedinog sadržaja. U pregledima podataka korisnici vide samo one mape i sadržaje na kojima im je odobren pristup. Ugrađene su opcije za automatsko nasljeđivanje i za ručnu propagaciju prava pristupa.

Izvještaji i analize
Izvještaji, rang liste i grafikoni o sadržajima upisanim u repozitorij u nekom razdoblju, po vrstama sadržaja ili zaduženim radnicima. Cross-tab i Pivot analize upisanih sadržaja.

Višekorisnički (multitenancy) rad
Osigurava mogućnost rada više korisnika (firmi) na istoj instalaciji, pri čemu svaki korisnik radi s potpuno izoliranim prostorom za dokumente.

Alfresco
Program opcionalno može biti realiziran i kao konektor na "Alfresco Enterprise Content Management" sustav. U tom slučaju CM modul osigurava standardno BinSys sučelje, a Alfresco pouzdan i konfigurabilan ECM repozitorij sa svojom kontrolom prava pristupa, procesnim sljedovima, kolaboracijom i sl.