BinSys ERP - specifikacije modula 

 

 

Fakturiranje (usluge i sl. bez praćenja zaliha)

 

Modul je namijenjen izradi ponuda i faktura za usluge i druga fakturiranja po sličnim osnovama za koje nije potrebno vođenje zaliha.

Omogućen je unos na osnovi predložaka, fakturiranje s fiskalizacijom samostalno ili na osnovi stavaka prethodno izrađenih ponuda, repetitivno fakturiranje po osnovi ugovora i sl. Program je integriran s pripadnim modulom za financijsko knjigovodstvo (ako je isti instaliran).

Ponude
Standardne ponude s rabatom ili bez, na hrvatskom ili engleskom jeziku, u valuti po izboru. Mogućnost izrade predložaka za brži unos. Mogućnost izbora više formata rednih brojeva, poziva na broj, predefiniranih napomena, izgleda zaglavlja i podnožja dokumenta. Napomene na nivou stavke ponude i na nivou dokumenta. Opciona detaljna specifikacija pojedine stavke/pozicije u formi slobodno formatirane tablice. Ponavljanje slične ponude, opcije "kopiraj/zalijepi" za prijenos pojedinačnih stavaka iz jedne ponude u drugu. Aktivne/neaktivne ponude. Generiranje fakture na osnovi prihvaćene ponude. Mogućnost proizvoljnog arhiviranja privitaka uz svaku ponudu.

Fakture
Standardne fakture na hrvatskom ili engleskom jeziku, u valuti po izboru. Mogućnost izbora više formata rednih brojeva, poziva na broj, izgleda zaglavlja i podnožja dokumenta. Rabat na nivou stavke, do tri kumulativna rabata na nivou dokumenta. Napomene na nivou stavke fakture i na nivou dokumenta, predefinirane napomene. Opciona detaljna specifikacija pojedine stavke/pozicije u formi slobodno formatirane tablice. Generiranje fakture iz predloška, generiranje predloška iz tekuće fakture. Ponavljanje jedne ili više sličnih faktura, opcije "kopiraj/zalijepi" za prijenos pojedinačnih stavaka iz jedne fakture u drugu. Generiranje storno fakture za sve označene fakture. Generiranje fakture na osnovi prihvaćene ponude. Evidencija ugovora, generiranje faktura po osnovi ugovora. Fiskalizacija (interna i eksterna). Zadavanje sheme knjiženja i knjiženje faktura u financijsko knjigovodstvo. Ispis HUB naloga za plaćanje (za kupca). Praćenje naplate računa. Uvid u financijska salda i financijske kartice partnera, skok na financijsku karticu partnera, uvid u otvorene stavke partnera, u strukturu potraživanja i sl. Ažuriranje datuma plaćanja prema podacima iz financijskog knjigovodstva. Mogućnost proizvoljnog arhiviranja privitaka uz svaki račun.

Izvještaji i analize
Promet po kupcima u razdoblju, promet po robi/uslugama u razdoblju, crosstab i pivot analize fakturiranog prometa. Godišnje i mjesečne rekapitulacije s grafikonima.

Šifrarnici
Partneri (s ugrađenom mogućnošću arhiviranja proizvoljnih privitaka u ECM), roba ili usluge, vrste rabata, porezne grupe, predefinirane napomene, sredstva plaćanja, države, valute, tečajne liste (s automatskim ažuriranjem), itd...